ESG Knowledge Hub

Opšti uslovi poslovanja za učešće na komercijalnim obukama ESG Knowledge Huba

 

Prihvatanje uslova:
Korisnici usluga ESG Knowledge Hub-a (u daljem tekstu, organizator) obavezni su da pročitaju i prihvate ove Opšte uslove poslovanja pre nego što pristupe bilo kojem treningu. Korišćenjem usluga smatra se da je korisnik saglasan s navedenim uslovima.

Prijave i registracija:
Korisnici se obavezuju da pruže tačne i potpune informacije prilikom prijave za trening, u suprotnom organizator zadržava pravo odbijanja pristupa ukoliko podaci nisu ispravni ili potpuni.
Treninzi su namenjeni korisnicima u velikim i srednjim pravnim licima, osim ukoliko nije drugačije naznačeno kod opisa svakog pojedinačnog treninga.

Plaćanje i prijave:
Treninzi su podložni naknadi, osim ako nije drugačije naznačeno. Plaćanja se vrše unapred prema ispostavjenom predračunu, najkasnije dva dana pre održavanja treninga.
Popust od 10% primenjuje se za prijavu 2 ili više učesnika iz istog pravnog lica.
Popust od 20% primenjuje se za prijavu učesnika koji dolaze iz kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje.   
Organizator zadržava pravo da ponudi posebne popuste i pogodnosti tokom promotivnih kampanja.

Otkazivanje i pomeranje termina:
Korisnici imaju pravo na otkazivanje treninga bez naknade uz odgovarajuće obaveštenje najkasnije 7 dana pre održavanja treninga. U slučaju otkazivanja treninga u roku kraćem od 7 dana do održavanja treninga, korisnici se mogu opredeliti da izvrše zamenu prijavljenog/ih učesnika ili izaberu novi termin. Promene termina su moguće uz saglasnost organizatora i u skladu s dostupnošću novih termina.
Organizator zadržava pravo da u slučaju malog broja prijavljenih učesnika (manje od 5) otkaže trening ili promeni termin održavanja o čemu će obavestiti prijavljene učesnike i zatražiti izjašnjavanje u vezi sa novim terminom ili odustajanjem.

Odgovornost organizatora:
Organizator se obavezuje da pruži kvalitetne obuke zasnovane na stručnim znanjima i veštinama, kao i da učesnike obavesti o svim relevatnim informacijama u vezi sa održavanjem treninga. Ipak, ne preuzima odgovornost za promene koje se mogu desiti izvan kontrole organizatora.
Reklamacije u vezi sa kvalitetom pruženih usluga/treninga, korisnik može podneti u pisanom obliku u razumnom roku nakon završetka treninga. Organizator će pažljivo razmotriti sve primedbe i posvećen je njihovom rešavanju u dobroj veri.

Materijali i intelektualna svojina:
Materijali pruženi tokom treninga su vlasništvo organizatora i ne smeju se reprodukovati ili distribuirati bez pismene saglasnosti.

Ponašanje polaznika:
Polaznici treba da se ponašaju u skladu sa uobičajenim pravilima poslovnog bontona tokom trajanja treninga. Organizator zadržava pravo isključenja polaznika koji se ponašaju neprikladno.

Izmene uslova poslovanja:
Organizator zadržava pravo izmene ovih Opštih uslova poslovanja. Korisnici će biti obavešteni o promenama putem odgovarajućih obaveštenja.

Datum donošenja: 20.12.2024.