ESG Knowledge Hub

Politika privatnosti

Razumemo da je bezbednost vaših ličnih podataka od velike važnosti i obavezujemo se na poštovanje vaše privatnosti i čuvanje vaših ličnih podataka.Ova politika zaštite privatnosti (u daljem tekstu: Politika) propisuje kako koristimo vaše lične podatke i mere koje preduzimamo radi zaštite i bezbednosti vaših podataka.

Ova Politika se odnosi na vas ukoliko koristite naše usluge, učestvujete na našim događajima ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, uključujući korišćenje ovog vebsajta, preuzimanje sadržaja u okviru newsletter-a ili stupanje u interakciju sa nama putem mejla, telefona i društvenih mreža.

Molimo da detaljno proučite ovu Politiku i upoznate se sa njenim sadržajem, budući da korišćenje ove internet stranice podrazumeva pristanak da se podaci prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa istom.

Koje informacije prikupljamo?

Prikupljamo i obrađujemo neke ili sve od navedenih ličnih podataka o vama:

 • Informacije koje uključuju – vaše ime i prezime, elektronsku adresu, broj telefona, profile na društvenim mrežama, pojedinosti o vašem poslodavcu i vašoj funkciji;
 • Informacije o vašem prisustvu na našim događajima – informacije koje su date u prijavama ili druge informacije koje se tiču vašeg prisustva na događajima, uključujući i specifične zahteve koje imate prema nama;
 • Informacije o preferiranim načinima komunikacije – pojedinosti o preferiranom načinu marketinga i komunikacije, a koje nam pomažu da utvrdimo za koje vrste usluga ste možda zainteresovani;
 • Informacije u svrhu istraživanja – odgovore na ankete ili istraživanja koja mi sprovodimo;
 • Korespondenciju sa vama – uključujući sve povratne informacije, pritužbe i komentare dobijene od vas putem telefona, elektronske pošte ili društvenih mreža;
 • Tehničke informacije – uključujući adresu Internet protokola (IP) koja je korišćena za povezivanje vašeg kompjutera na Internet ili informacije o prijavljivanju na mrežu, vrsti i verziji pretraživača, podešavanjima vremenske zone i sl. 

Kako prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke o vama direktno kada nam podatke vi dostavite i automatski dok koristite sajt.

Lični podaci koje prikupljamo putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na našem sajtu; 
 • usled zahteva za dodatnim uslugama; 
 • prilikom prijavljivanja na konkurs ili sponzorisani program pod našim pokroviteljstvom. 

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, vaše odgovore u anketama ukoliko vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i vaše pretrage na našem sajtu. 

Automatski, dok koristite naš sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića i druge tehnologije za praćenje.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. 

 

Kako koristimo vaše podatke?

Koristimo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Komunikacija sa vama – da odgovaramo na pitanja, komentare, sugestije ili druge vrste komuniciranja, uključujući upite koji se tiču naših usluga;
 • Zasnivanje ugovornog/poslovnog odnosa – da biste se prijavili na naše treninge, radionice, kurseve i druge usluge; 
 • Obaveštenja – da biste bili upoznati sa novostima u vezi našeg poslovanja; 
 • Vezano za sprečavanje prevara – mi i druge organizacije možemo pristupiti i koristiti određene informacije radi sprečavanja prevare, kako to zahteva važeći propis i najbolja praksa. Ukoliko nam se dostave neistinite ili netačne informacije i utvrdi se ili postoji sumnja na prevaru, pojedinosti o tome mogu biti predati organima za sprečavanje prevara i drugim organizacijama, što može biti evidentirano sa naše ili njihove strane;
 • Poboljšanje i administriranje naših veb-sajtova i obezbeđivanje relevantnog sadržaja, uključujući utvrđivanje kvarova, analizu podataka, ispitivanje i istraživanje u statističke svrhe;
 • Reorganizacija ili promene u našem poslovanju – u slučaju da mi budemo: (i) predmet pregovora za prodaju našeg poslovanja ili nekog njegovog dela trećoj strani; (ii) prodati trećoj strani; ili (iii) prolazili kroz reorganizaciju, možda će biti potrebno da prenesemo neke ili sve vaše lične podatke na odgovarajuću treću stranu (ili njihove savetnike) u procesu izrade detaljnog izveštaja o poslovanju, a u svrhu analiziranja predložene prodaje ili reorganizacije.
 • Postupanje u skladu sa zakonskim i regulatornim obavezama – Moguće je da vaše lične podatke obrađujemo radi postupanja u skladu sa našim zakonskim i regulatornim zahtevima, koji mogu obuhvatati saopštavanje vaših ličnih podataka trećim stranama, uključujući osiguravajuće kuće, sudstvo i/ili organe za sprovođenje zakona u vezi sa informativnim razgovorima, postupcima ili istragama koje te strane sprovode bilo gde u svetu ili kada smo primorani da tako postupamo.

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati i koristiti kada za to postoji odgovarajući pravni osnov.

Kako delimo podatke sa trećim stranama?

Vaše podatke ne delimo sa trećim stranama, osim u slučajevima legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona, regulatornih i drugih državnih ili međunarodnih agencija. 

Naš vebsajt i stranice na društvenim mrežama mogu, s vremena na vreme, da sadrže linkove do i sa drugih vebsajtova. Ukoliko pratite link za bilo koji od ovih vebsajtova, molimo da imate u vidu da oni imaju svoje vlastite politike zaštite privatnosti i da mi ne prihvatamo odgovornost za takve politike. 

Saglasnost za rukovanje podacima 

Ukoliko odlučite da ne ostavite svoje podatke, morate imati na umu da neki delovi veb stranice možda neće biti dostupni.

Popunjavanjem raspoloživih formulara (kontakt obrazaca) na svakoj od naših veb stranica slažete se sa ovom Politikom i slažete se da ćete biti kontaktirani prema navedenim kontaktnim informacijama.

U skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka, imate pravo da istinito i potpuno budete obavešteni da li se i koji podaci o vama obrađuju, od koga su prikupljeni podaci, koja je svrha obrade podataka i po kom pravnom osnovu se podaci koriste i obrađuju (pravo na pristup).


Takođe imate pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravku), pravo da zatražite brisanje podataka ako smatrate da isti nisu prikupljeni u skladu sa propisima ili nisu nužni, ili ste povukli dozvolu za obradu podataka (pravo na brisanje), a mi ćemo postupiti u skladu sa vašim zahtevom. 

Možete da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku.

Korišćenjem ove stranice, podrazumevamo da ste upoznati i da se slažete sa odredbama ove Politike.

Za sva pitanja i zahteve povodom korišćenja ličnih podataka ili ove Politike, možete nas kontaktirati na: [email protected]