ESG Knowledge Hub

ESG/nefinansijsko izveštavanje

Trening za praktičare koji dolaze iz velikih pravnih lica

Nefinansijsko izveštavanje, takođe poznato i kaoizveštavanje o održivostiili „ESG izveštavanje“, obuhvata sistematski proces prikupljanja i obelodanjivanja informacija u vezi životne sredine, socijalnih, i pitanja upravljanja (ESG - Enviromental, Social, Governance) sa svrhom da pomogne zainteresovanim stranama da razumeju poziciju, razvoj i performanse preduzeća, kao i uticaje koje određeno poslovanje ostvaruje na društvo i životnu sredinu.

Nefinansijsko izveštavanje u Srbiji je, prema Zakonu o računovodstvu, obavezno za velike kompanije sa preko 500 zaposlenih. 

Na ovoj obuci, treneri i praktičari za održivost, vodiće učesnike kroz proces izveštavanja o ESG-u korak po korak, omogućavajući učesnicima da sagledaju zašto ovaj vid  izveštavanja, pored toga što je i zakonska obaveza, postaje sve zastupljenija praksa i neophodnost u poslovnom okruženju. Tokom treninga posebnu pažnju pridajemo savetima koji se tiču procene sopstvenih kapaciteta/postojećih praksi i koristi koje bi učesnici mogli imati od uspostavljanja nove ili unapredenja postojeće prakse nefinansijskog izveštavanja. 

Kroz obuku polaznici će: 

  • steći vredne uvide u vezi sa konceptom nefinansisjkog izveštavanja, okvirima i standardima koji se koriste za pripremu nefinansijskih izveštaja 
  • biti upoznati sa aktuelnim trendovima i očekivanja zainteresovanih strana u pogledu odgovora na zahteve za nefinansijskim informacijama
  • imati priliku da se upoznaju sa praktičnim primerima i diskutuju o različitim fazama procesa izveštavanja 
  • izgraditi razumevanje početnih i ključnih koraka u identifikaciji i prioritizaciji tema relevatnim za njihovo poslovanje 
  • dobiti tumačenje odredbi Zakona o računovodstvu koje se odnose na nefinansijsko izveštavanje
  • biti osnaženi da započnu uspostavljanje ciklusa izveštavanja 

Do kraja treninga, učesnici će biti opremljeni alatima i uvidima potrebnim da unaprede kapacitete svojih kompanija za nefinansijsko izveštavanje. 

Trening je namenjen: 
zaposlenima koji dolaze iz kompanija koje su u skladu sa Zakonom o računovodstvu razvrstane u kategoriju velikih pravnih lica.  

060/6423819 ili putem mejla: [email protected] 

 

Formular za prijavu

Popunjavanjem formulara prijavljujete se za trening ESG/Nefinansijsko izveštavanje. 

Nakon provere uslova za učešće na treningu (veliko pravno lice), na vaš kontakt e-mail biće dostavljen predračun.  

Informacije o načinu rukovanja i čuvanja vaših podataka možete pronaći u našoj Politici zaštite podataka o ličnosti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.