ESG Knowledge Hub

Trening: ESG za menadžere

Sve što u 2024. godini treba da znate o ESG-u kako biste donosili informisane odluke i rizike pretvarali u prilike.

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, menadžeri se suočavaju s izazovima koje donose brze promene u društvenim, ekološkim i korporativnim pejzažima. Ovaj trening pruža duboko razumevanje aktuelnih promena u globalnom, regionalnom i lokalnom poslovanju i priliku da stvorite konkurentske prednosti kroz implementaciju ESG principa. 

Kroz konkretan uvid u aktuelne trendove koji se tiču finansiranja, regulative, lanaca vrednosti i očekivanja zainteresovanih strana u upravljanju i unapređenju ESG kriterijuma, osnažujemo na promišljanje kako novi pejzaž ESG rizika i prilika može uticati na usaglašenost i performanse poslovanja. 

Nakon obuke učesnici će biti:
- upoznati sa ESG konceptima i trenutnim pejzažom rizika i prilika,
- osnaženi za razumevanje očekivanja zainteresovanih strana u vezi sa ESG kriterijumima,
- podstaknuti kroz diskusiju, različite primere i iskustva da adresiraju ESG izazove i prilike u svojim kompanijama,
- osnaženi da razvijaju i uspostavljaju unapređene ESG prakse. 

Trening je namenjen: 
zaposlenima koji dolaze iz kompanija koje su u skladu sa Zakonom o računovodstvu razvrstane u kategoriju velikih i srednjih pravnih lica. 

Treneri:
Praktičari održivosti koji će vas voditi kroz pejzaž ESG rizika i prilika 
Milica Mišković,
Neven Marinović

Datum održavanja: 
TBC 

Trajanje: 
od 10 do 16h

Cena: 
250 EUR (bez PDV-a) u dinarskoj protivrednosti na dan izdavanja predračuna.  

U cenu treninga su uključeni:

- Osveženje tokom trajanja treninga
- Ručak
- Štampani radni materijali

Preuzmite preliminarnu agendu. 

Broj učesnika je ograničen. Rezervišite mesto na vreme!

Formular za prijavu

Popunjavanjem formulara prijavljujete se za trening. 

Nakon provere uslova za učešće na treningu (veliko ili srednje pravno lice), na vaš kontakt e-mail biće dostavljen predračun.  

Informacije o načinu rukovanja i čuvanja vaših podataka možete pronaći u našoj Politici zaštite podataka o ličnosti.

Informacije o uslovima možete pronaći u našim Opštim uslovima poslovanja. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.