ESG Knowledge Hub

ESG trening: Komunikacija o ESG-u

ESG trening namenjen stručnjacima u oblasti komunikacija, marketinga, korporativnih poslova i ostalim profesionalcima koji se nalaze u poziciji da komuniciraju o održivosti

Komunikaciju o ESG-u čine sve poruke povezane sa održivošću koje kompanija šalje različitim kanalima. Pitanja kako integrisati ESG aspekte u komunikacijske strategije, kako bolje informisati zainteresovane strane o ESG praksama kompanije, i kako unaprediti transparentnost i odgovornost u poslovanju, postavljaju se kao neminovna.

To može predstavljati izazov za lidere kompanije i timove za komunikaciju,  međutim, postaje sve neizbežnije. 

Lako se možemo povesti trendom da komuniciramo teme koje su važne za naše potrošače i druge zainteresovane strane. Ali takođe i da propustimo priliku da iskomuniciramo praksu koja za naše zainteresovane strane donosi dodatnu vrednost. Šta je to što čini razliku između želje da se predstavimo u što boljem svetlu i iskrene namere da poslovanje učinimo održivim, doprinesemo čistijoj životnoj sredini, boljem društvu i da svojim akcijama inspirišemo druge?

Tokom naše radionice za praktičare, analiziraćemo dobre i loše primere komunikacije o ESG pitanjima, fokusirajući se na prepoznavanje različitih situacija u kojima može doći do rizika od optužbi za manipulativni  marketing (greenwashing) i kako ih izbeći.

Nakon radionice, učesnici će: 

  • izgraditi razumevanje pojmova koji se odnose na rizike, uticaje i prilike u vezi sa životnom sredininom, socijalnim i upravljačkim pitanjima,
  • steći znanje o metodama i pristupima koji pomažu u sprečavanju optužbi za lažno predstavljanje, čime će doprineti očuvanju ugleda i integriteta organizacije,
  • biti u mogućnosti da razvijaju autentične strategije komunikacije koje odražavaju stvarne napore i ciljeve organizacije u vezi sa ESG pitanjima.

 

Trening je namenjen: 
isključivo zaposlenima koji dolaze iz kompanija koje su razvrstane u kategoriju velikih pravnih lica.  

Datum održavanja: 
12. april 2024. 

Trajanje: 
od 10h do 15h, 
Preuzmite preliminarnu agendu.  

Cena: 
250 EUR (bez PDV-a) u dinarskoj protivrednosti na dan izdavanja predračuna.  

Popust: 
- 10% za prijavu dve ili više osoba iz iste kompanije, 
- 20% za članove Foruma za odgovorno poslovanje.

U cenu treninga su uključeni:
- Osveženje tokom trajanja treninga
- Ručak
- Štampani radni materijali

 

Za sve dodatne informacije: 060/6423819 ili putem mejla: [email protected] 

 

Formular za prijavu

Popunjavanjem formulara prijavljujete se za trening. 

Nakon provere uslova za učešće na treningu (veliko pravno lice), na vaš kontakt e-mail biće dostavljen predračun.  

Informacije o načinu rukovanja i čuvanja vaših podataka možete pronaći u našoj Politici zaštite podataka o ličnosti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.